Conferenties en events

Collega’s on tour: naar toekomst-bestendige reumazorg28 maart 2023
Symposium

Symposium

Datum: 28 maart 2023
Tijd: 18:15 – 21:30 uur
Locatie: Beeld & Geluid -
Hilversum, Nederland

Het zal u niet zijn ontgaan: de zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Dat geldt ook voor de zorg voor mensen met een reumatische aandoening. In een notendop: het aantal patiënten neemt toe, de kosten stijgen, de zorg wordt complexer en het zorgpersoneel schaarser.

 

Voor reumatologen, reumatologen in opleiding, ziekenhuisapothekers, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

De hamvraag

“Hoe houden we reumazorg toekomstbestendig en
voorkomen we een zorginfarct?”
 

Op 28 maart 2023 organiseren we in Beeld & Geluid in Hilversum hierover een discussiebijeenkomst onder leiding van Twan Huys.

  •  Wat ervaren reumatologen reeds van het dreigende zorginfarct?
  •  Kan het zorgpad slimmer?
  •  In hoeverre kunnen technologische ontwikkelingen als telemonitoring, automatische data-analyse en/of 'wearables' verlichting bieden?
  •  En hoe implementeer je die nieuwe vormen van zorg?
  •  Wat betekent het Integraal Zorg Akkoord voor de toekomst van de reumazorg?

Twan Huys zal op zijn welbekende wijze met vijf vertegenwoordigers vanuit verschillende perspectieven (nationaal, beroepsvereniging, ziekenhuis) in gesprek gaan. Waarbij uw inbreng vanuit de zaal natuurlijk meer dan welkom is.

Laat deze gelegenheid om uw visie te geven op een toekomstbestendige reumazorg niet voorbijgaan en schrijf snel in voor deze bijeenkomst. We verheugen ons op boeiende discussies en kijken uit naar uw komst.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt voor 2 punten aangevraagd bij de NVR, NVZA, VSR en NAPA.

Programma

18:15 - 19:00

19:00 - 19:10

Ontvangst en registratie

Welkom door Twan Huys

Visie vanuit nationaalniveau

De gezondheidszorg is sterk in beweging, waarbij meerdere complexe organisaties met verschillende verantwoordelijkheden, vorm en inhoud geven aan de zorg voor patiënten. De centrale vraag binnen de kostenbeheersing van de gezondheidszorg is duidelijk: Er zijn veel innovaties en je kunt ze onmogelijk allemaal doorvoeren. Dus we moeten keuzes maken. Hoe doen we dat? En hoe verhoudt zich dat tot het Integraal Zorg Akkoord.

Prof. Mark van Houdenhoven, CEO van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Visie vanuit Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Prof. Harald Vonkeman zal langs de vijf assen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan een beeld schetsen van de reumatoloog van de toekomst en ingaan op wat dit betekent voor de praktijk, de opleiding en het onderzoek in de reumatologie.

Prof. Harald Vonkeman, reumatoloog en voorzitter Werkgroep E-health, Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Visie vanuit individuele ziekenhuizen

Samen leren en verbeteren wordt gezien als de methode om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Niet alleen op het niveau van arts-patiënt (Samen Beslissen), maar ook tussen zorgverleners en zorginstellingen onderling. Het Santeon programma SAMEN BETER brengt daarvoor data, kennis en kunde samen. Door een cyclische evaluatie van uitkomsten en kosten, dragen ze via verbeterprocessen bij aan optimale kwaliteit van zorg. Door samen leren en verbeteren ontstaat innoveren; het toetsten van nieuwe ideeën voor een betere toekomst.

Prof. Angelique Weel-Koenders, reumatoloog, Maasstad Ziekenhuis & Erasmus Universiteit.

De zorg kwalitatief verbeteren en tegelijkertijd beschikbaar en betaalbaar houden, is een ware uitdaging. Hoe we in Den Haag de zorg voor patiënten met jicht (willen) verbeteren:  van afsprakenstelsel naar succesvolle implementatie.

Robbert Goekoop, reumatoloog en CMIO HagaZiekenhuis.

Het gebruik van digitale biomarkers voor de ontrafeling van een adagium. Adagium: Het lichaam is de spiegel van de bovenkamer. Stress kan een uitlokkend mechanisme zijn voor ziekteactiviteit en vice versa. Kunnen we dit mysterie ontrafelen met bijvoorbeeld het meten van cortisol spiegels en digitale biomarkers zoals hartslag variabiliteit? Periodiek (1 x per 3 maanden) een patiënt zien is een moment opname en dus vergelijkbaar met een foto. We willen een beeld (film) krijgen van de patiënt door de tijd heen en hiermee de patiënt beter monitoren en mogelijk ziekteactiviteit voorspellen. Daarnaast de patiënt meer inzicht geven zodat hij/zij een betere regisseur wordt van de eigen film.

Dr. Ilja Tchetverikov, Albert Schweitzer Ziekenhuis.

21:10 - 21:30

21:30

Discussie met alle sprekers en publiek

Afronding en borrel

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Mark Two Academy

mdebrabander@marktwo.nl

info@marktwo.nl

www.marktwo.nl