Geselecteerde vraagstuk Hackathon 2021

Reguliere zorg na T2T bij RA: is less more?

Vraagstuk

We hebben twee centrale onderzoeksvragen:

  • Kunnen we vooraf voorspellen bij welke RA-bezoeken de kans groot is dat er niets wordt aangepast aan de behandeling, zodat deze bezoeken op aanvraag of op afstand kunnen worden ingepland? Of omgekeerd: op welk moment in de toekomst is de kans groot dat tijdens een vooraf ingepland bezoek wordt besloten tot het aanpassen van de behandeling?
  • Kunnen we voorspellen bij welke laboratoriumbloedonderzoeken de kans op normale bevindingen groot (bijna 100%) is, zodat deze onderzoeken kunnen worden geschrapt?

Bijzonder relevant voor de RA-zorg

Deze vragen worden steeds relevanter, omdat naar verwachting een toenemend aantal patiënten minder vaak hoeft te worden gezien wanneer treat-to-target correct wordt toegepast en de medicatie op de juiste manier wordt afgebouwd. De mogelijke voordelen zijn aanzienlijk. Denk bijvoorbeeld aan lagere zorgkosten en minder overlast voor de patiënt (reistijd en -kosten). Interessant is dat hierdoor een verschuiving zou plaatsvinden van door de arts geïnitieerde bezoeken naar door de patiënt geïnitieerde bezoeken, wat kan bijdragen aan meer zelfmanagement. Zo zou de medische zorg kunnen worden gepersonaliseerd met behoud van de kwaliteit van de zorg. Wel moeten er maatregelen worden getroffen om belangrijke, vaak artsgedreven kwaliteitsaspecten van de zorg te behouden, zoals cardiovasculair risicomanagement, opsporing van osteoporose, het initiëren van afbouw van medicatie, levensstijl- en vaccinatieadvies etc.

Wat betreft toxiciteitsbeoordelingen betekent minder onderzoeken eveneens minder overlast en kosten voor de patiënt, maar ook minder kans op vals-positieve bevindingen met alle bijbehorende negatieve gevolgen. Interessant is dat minder bezoeken en minder bloedonderzoeken ook de milieuvoetafdruk van de zorg zouden verlagen, iets waar met name de afgelopen tien jaar steeds meer aandacht voor is.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op via

hackathon@medxai.com

Verwante pagina’s

Hackathon 2021

Conferences & Events

Moeilijk te behandelen RA

Geselecteerde vraagstuk Hackathon 2020